Általános Felhasználási Feltételek

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: az „ÁSZF”) hatálya Gere Péter egyéni vállalkozó (székhely: 2083 Solymár, Major utca 31, 2a.; adószám: 69491151-1-33; nyilvántartási szám: 532 60 930) (a továbbiakban: a „Szolgáltató”) által szervezett tréningekre (a továbbiakban: a „Tréningek”) terjed ki. Jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege elérhető a következő honlapról: https://gp-inno-consulting.hu/designthinking/altalanos-felhasznalasi-feltetelek (a továbbiakban: a „Honlap”). A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató azok hatályba lépése előtti legkésőbb 14. (tizennegyedik) napon a Honlapon teszi közzé.

A Tréningeket megrendelők, illetve a Tréningeken részt vevők (a továbbiakban: a „Felhasználó”) a Tréningek megrendelésével, illetve az azokon történő részvétellel elfogadják a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Gere Péter egyéni vállalkozó
Székhely: 2083 Solymár, Major utca 31, 2a.
Adószám: 69491151-1-33
Számlaszám (IBAN): HU97-12010350-01626359-00100001 (SWIFT/BIC kód: UBRTHUHB)
Nyilvántartási szám: 532 60 930
Statisztikai számjel: 69491151 7022 231 13
Képviselő: Gere Péter

II. A NYÍLT TRÉNING

A Nyílt Tréningek a Honlapon, a Nyílt Tréningek menüpont alatt meghirdetett bárki számára elérhető tréningeket jelenti.

Nyílt Tréningen részt venni a Honlapon elérhető, az adott Nyílt Tréninghez megadott jelentkezési űrlapon lehetséges. A Felhasználó a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért vagy hibáért semminemű felelősség nem terheli.

1. A Nyílt Tréning időpontja:

A meghirdetett Nyílt Tréning időpontja a Honlapon, a Nyílt Tréningek menüpontban, az „Időpontok” alatt kerül meghirdetésre.

2. A Nyílt Tréning díja:

 • Nyílt Tréning Díj: A Nyílt Tréning teljes díja a Honlapon, a Nyílt Tréningek menüpontban, az „Időpontok” alatt, az adott Nyílt Tréning lehetőségekhez rendelve található meg.
 • Nyílt Tréning Előleg: A Nyílt Tréning Előleg összege minden esetben a Nyílt Tréning Díj 50%-a.
 • Nyílt Tréning Hátralék: A Nyílt Tréning Hátralék a Nyílt Tréning Előleg után fennmaradó, a Nyílt Tréning kezdetéig kifizetendő díjat jelenti.
 • Kedvezményes Tréning Díj: Amennyiben a Felhasználó a meghirdetett Nyílt Tréning megkezdése előtt legalább 1 hónappal érvényes jelentkezéssel rendelkezik (azaz a Nyílt Tréning Előleg átutalása megtörtént), a Nyílt Tréning Díj 10%-ának, legalább 2 hónappal előtte a Nyílt Tréning Díj 15%-ának elengedésére jogosult a Nyílt Tréning Hátralék fizetése során.

3. Nyílt Tréning megrendelés menete:

 • Jelentkezési űrlap kitöltése: A https://gp-inno-consulting.hu/designthinking/nyilt-treningek oldalon a Felhasználó az „Időpontok” menüpontban arra a linkre kattint, amely időponthoz tartozó Nyílt Tréningen részt szeretne venni. Ezt követően a megnyíló jelentkezési űrlapon megadja a nevét, telefonszámát, e-mail címét, számlázási nevét/cégnevét, számlázási címét, adószámát (cégen keresztül jelentkezők esetén), munkahelyét, beosztását, szakterületét és hogy miért érdekli a tréning. A jelentkezés beküldésével a Felhasználó beleegyezik az ÁFA-mentes számla elektronikus úton történő fogadásába.
 • Visszaigazolás: A jelentkezést a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja, amely e-mail tartalmazza az előlegfizetéshez szükséges információkat.
 • Nyílt Tréning Előleg megfizetése: A Felhasználó a Szolgáltató e-mailbeli visszaigazolása után a Nyílt Tréning Díj (kedvezményektől mentes eredeti díj) 50%-ának megfelelő összegű Nyílt Tréning Előleget fizet be a Szolgáltató Raiffeisen Banknál vezetett 12010350-01626359-00100001 számlájára történő átutalással a visszaigazoló e-mail beérkezésétől számított 7 naptári napon belül Gere Péter egyéni vállalkozó névre. A megjegyzés rovatban a feltüntetve a kiválasztott Nyílt Tréning időpontját és a Felhasználó nevét/megnevezését.
 • Jelentkezés véglegesítése (érvényes jelentkezés) és előlegszámla: A jelentkezés az utalások beérkezési sorrendjében történik, és az utalás összegének beérkeztével válik érvényessé. A Felhasználó az utalás beérkezéséről e-mailbeli értesítést kap, amely tartalmazza a nyomtatható előlegszámlát is.
 • További információk: A Felhasználó legkésőbb a Nyílt Tréninget megelőző 5. munkanapon, de legalább egy héttel a tréning kezdete előtt egy újabb e-mailben kapja meg az összes további információt a Nyílt Tréning részleteivel kapcsolatban.
 • Nyílt Tréning Hátralék megfizetése és végszámla: A Felhasználó a Nyílt Tréning első napján készpénzben (vagy kérés esetén a tréning megkezdésének napja előtt legalább 3 munkanappal történő átutalással, majd a bizonylatot Szolgáltató felé történő e-mailbeli továbbításával) rendezi a Nyílt Tréning Hátralékot. A végszámlát a szolgáltató a Nyílt Tréning utolsó napját követő legkésőbb 5 munkanapon belül, e-mailben küldi meg a Felhasználó jelentkezés során megadott e-mail címére.

4.  Nyílt Tréning lemondása:

A Felhasználó lemondhatja a részvételét azon a Nyílt Tréningen, amelyre jelentkezett, és amelyre a Szolgáltatónak Nyílt Tréning Előleget fizetett.

 • Amennyiben a lemondás több mint 21 naptári nappal a Nyílt Tréning megkezdésének napja előtt történik (5 napos tréning esetén: 28 naptári nap), a Felhasználó kérésére a befizetett Nyílt Tréning Előleg 100%-a visszajár. Ez a jelentkezés Nyílt Tréning Előlegének átutalására használt számlaszámra történő visszautalással történik.
 • Amennyiben a lemondás 7-21 naptári nappal a Nyílt Tréning megkezdésének napja előtt történik (5 napos tréning esetén: 14-28 naptári nap), a Nyílt Tréning Előleg 6 hónapon belül felhasználható bármely következő Nyílt Tréningen való Nyílt Tréning Díj rendezéséhez a következő feltételekkel:
  • A jelentkezés módosítására egy alkalommal van lehetőség, utána a Nyílt Tréning Előleg nem jár vissza, és nem használható fel másik Nyílt Tréning alkalom során.
  • Kedvezményes Tréning Díjon való jelentkezés lemondásakor a szerzett kedvezmény elveszik, és a 6 hónapon belüli újonnan történő új jelentkezéskor Kedvezményes Tréning Díj már nem igényelhető.
 • Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 7 naptári nappal történik (5 napos Nyílt Tréning esetén: 14 naptári nap), a Nyílt Tréning megkezdésének napja előtt történik, vagy a Felhasználó nem jelenik meg a Nyílt Tréningen, a Nyílt Tréning Előleg nem jár vissza, és nem használható fel másik Nyílt Tréning alkalom során.

A Felek rögzítik és a Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Nyílt Tréningek abban az esetben kerülnek megtartásra, ha az adott Nyílt Tréningre jelentkező Felhasználók száma eléri a 8 főt.  Amennyiben az adott időpontban megtartott Nyílt Tréningre jelentkező Felhasználó száma nem éri el a 8 főt, a Szolgáltató Nyílt Tréning időpontját megelőző 3. napig, egyéb esetben pedig indoklás nélkül a Nyílt Tréning időpontját megelőző 7. napig jogosult lemondani a Nyílt Tréninget. A fenti esetekben a befizetett Nyílt Tréning Előleget a jelentkezéskor használt számlaszámra a Szolgáltató a Nyílt Tréning tervezett kezdési napját követő 5 munkanapon belül visszautalja.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felhasználó az adott Nyílt Tréningen, vagy annak valamelyik alkalmán/napján nem jelenik meg, a Nyílt Tréningszámára megtartottnak minősül, a befizetett Nyílt Tréning Előleg, Kedvezményes Tréning Díj vagy Nyílt Tréning Tréning Díj nem használható fel más alkalommal, és nem jár vissza.

III. AZ EGYÉNI TRÉNING

Az Egyéni Tréningek a Felhasználók által egyedileg megrendelt, esetenként egyedi koncepciót igénylő tréningek, workshopok, projektek vagy mentori tevékenység (a továbbiakban: az „Egyéni Tréning”).

1. Az Egyéni Tréning díja:

 • Egyéni Tréning Díj: A Szolgáltató és a Felhasználó között megállapított egyedi tréning díj teljes összege.
 • Egyéb Díjak: Amennyiben az Egyéni Tréning Budapesten kívül zajlik, a Megbízási Díjon felül a Szolgáltató Egyéni Tréningre történő eljutásának, valamint szükség esetén szállásának díja is a Felhasználót terheli. Az útiköltség és szállás leegyeztetett összegét a Szolgáltató belefoglalja a végszámlába.
 • Egyéni Tréning Előleg: Az Egyéni Tréning Előleg összege a megállapodott Egyéni Tréning Díj 30%-a.
 • Egyéni Tréning Hátralék: Az Egyéni Tréning Hátralék az Egyéni Tréning Díj Egyéni Tréning Előleggel csökkentett része és az Egyéb Díjak összege.

2. Az Egyéni Tréning megrendelés menete:

 • Ajánlat: A Szolgáltató a Felhasználó kérésére írásos ajánlatot (a továbbiakban: az „Ajánlat”) küld a Felhasználó számára.
 • Visszaigazolás: Az Ajánlat Felhasználó általi írásbeli elfogadása esetén a Szolgáltató és a Felhasználó közötti, az adott Egyéni Tréningre vonatkozó szerződés a Felhasználó által az adott Egyéni Tréningre vonatkozó megrendelés Szolgáltató részére történő megküldésével, és a megrendelés Szolgáltató általi írásbeli visszaigazolásával jön létre.
 • Egyéni Tréning Előleg megfizetése: A Felhasználó a Szolgáltató e-mailbeli visszaigazolása után az Egyéni Tréning Előleget köteles a visszaigazoló e-mail beérkezésétől számított 30 naptári napon belül a Szolgáltató Raiffeisen Banknál vezetett 12010350-01626359-00100001 számlájára Gere Péter egyéni vállalkozó névre átutalással
 • Egyéni Tréning Hátralék megfizetése és végszámla: Az Egyéni Tréning Hátralék és az Egyéb díjak az adott hónap végén havonta, a havi teljesített szolgáltatás arányában kerültnek kiszámlázásra. Az Egyéni Tréning lezárását követően 5 munkanapon belül a Szolgáltató elektronikus úton megküldi a Felhasználó részére az utolsó a számlát. A számlák a kiállítástól számított 30 naptári napos fizetési határidővel fizetendők.

3. Az Egyéni Tréning lemondása:

A Felhasználó lemondhatja az Egyéni Tréninget, amelyre a Szolgáltatónak Előleget fizetett.

 • Amennyiben a lemondás több mint 30 naptári nappal az Egyéni Tréning tervezett megkezdése előtt történik, a Felhasználó kérésére a befizetett az Egyéni Tréning Előleg 100%-a visszajár. Ez az indító számlaszámra történő visszautalással történik az írásbeli kérést követkő 5 munkanapon belül.
 • Amennyiben a lemondás 15-30 nappal az Egyéni Tréning megkezdése előtt történik, az Egyéni Tréning Előleg 3 hónapon belül felhasználható bármely közösen ismét egyeztetett dátumú Egyéni Tréning díjának rendezésekor.
 • Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 15 nappal, az Egyéni Tréning megkezdése előtt történik, az Egyéni Tréning Előleg nem jár vissza, és nem használható fel további együttműködések során.

4. Egyéb részletek

Az Egyéni Tréning megtartásához szükséges prezentációs anyagot, feladatlapokat és jegyzetet a Szolgáltató biztosítja az Egyéni Tréningen résztvevők számára, amennyiben szükséges. A Felek közötti előzetes egyeztetések alapján a prezentációs anyagok a Felhasználó által megjelölt egyedi arculatban is készülhetnek. Egyedi arculat esetén az Egyéni Tréning megtartásához szükséges mértékben a Felhasználó felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak a Felhasználó márkaneveihez, logóihoz, prezentációs mintáihoz.

Az Egyéni Tréning megtartásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Felhasználó biztosítja, amelyeket a Szolgáltató előzetes megbeszélések során egyeztet a Felhasználóval, így különösen, de nem kizárólag az alábbiakat:

 • megfelelő méretű terem, megbeszélt számú asztallal és székkel megfelelően berendezve;
 • prezentációhoz szükséges technikai felszerelés;
 • csoportmunkához szükséges táblák (p. whiteboard), flipchart-ok;
 • catering szükségletek – egyeztetve a Szolgáltatóval;
 • egyéb írószerek és a munkához szükséges anyagok;
 • megbeszélés alapján a feladatlapok megfelelő formájú előkészítése;
 • a résztvevőkkel történő kommunikáció és egyeztetések kezelése.

IV. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A Felek megállapodnak és a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás alapján, azzal kapcsolatban Szolgáltató anyagi felelősségének felső határa a Felhasználó által az adott Nyílt vagy Egyéni Tréning Díja. Az adott Nyílt vagy Egyéni Tréning Díjon felül a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogcímen, semmilyen igény nem érvényesíthető.

A jelen ÁSZF 2019. május 1. napjától annak visszavonásig vagy módosításáig hatályos.

Kelt: Budapest, 2019. május 1.